Říjen 2013

Nejslavnějším Slovákem

30. října 2013 v 0:00 Názory
žijícím u nás je v poslední době Andrej Babiš,který je současně i nejslavnějším bývalým kolegou Jamese Bonda a Vladimíra Vladimíroviče Putina.Ale z těch,co známe z učebnic dějepisu jsou nejznámější hlavně ti obrozenci z dob Habsburské monarchie,čili:Ľudovít Štúr,Anton Bernolák,Ján Matúška,Ján Kollár a Jozef Miloslav Hurban.A z pozdějších dob Milan Rastislav Štefánik./ Někteří čeští vtipálci říkají občanům této národnosti posměšně:Čoboláci nebo Čobolové a Slovensku Čobolsko nebo Čobolistán./A dále ještě něco o tomto národě,co stejně asi všichni víte.Je to národ západoslovanský,stejně jako my.Do roku 1992 bylo Slovensko součástí České a Slovenské Federativní Republiky(v předešlých názvech-Česko-Slovenské federativní nebo Československé,předtím Československé socialistické a ještě dříve pouze Československé republiky)) ,předtím druhosvětovoválečné Slovenské republiky,dříve Rakousko-uherské říše,respektive,té uherské části.A ještě dříve patřilo Slovensko nebo aspoň,některé jeho části i Českému či Polskému státu a za ještě starších dob sem sahala i Římská říše.A nejslavnějším samostatným státním útvarem bylo Nitranské knížectví,později spojené s Moravou do Velkomoravské říše. //
Mnoho Slováků žije v zahraničí,zejména v naší,České republice,hlavně z dob společného státu,v Maďarsku -zbytková populace z původního osídlení anebo pozdější ,hlavně zemědělské osídlení z dob Uherska a dále v srbské Vojvodině,kde je také velká populace z minulých staletí,především z období ochrany Uherska před Osmanskou říší.Takže,to byly asi tak nejvýznamnější lokality v Evropě a dále se vyskytují Slováci hodně v zámoří,čili,Americe(USA,Kanada,Argentina),v Austrálii,Novém Zélandě atd.,což jsou ponejvíce utečenci z 19.-20.století,např. po hospodářské krizi v 1929.roce.A ještě po tom 1948. a 1968. se hodně utíkalo,hlaavně do západní Evropy a severní Ameriky,asi převážně do stejných zemí jako u Čechů,čili-Rakousko,SRN,Švédsko,Švýcarsko,USA,Kanada./
A dále ještě etnografické rozdělení,na východě Slovenska žijí národopisné skupiny podobné Rusínům,na severu,hlavně Oravě a Spiši,zase Polákům(Gorolové),na západě Čechům(Záhoráci) a na naší,moravské straně je ještě 1 druh Slováků,kterým se říka Moravští Slováci,kteří hovoří velice podobnou řečí jako,ti slovenští a jsou známi svými lidovými písněmi a kroji.A prý říkají Slováci kelímku téglik,podle nápisu na kelímku od jogurtu,to bude asi něco převzaté z maďarštiny. A ještě z dřívejšich dob byli slavní Slováci-Matúš Čák Trenčianský a Juraj Jánošík a z těch pozdějších Vavro Šrobár,Jozef Tiso,Alexander Mach,William Široký a Gustáv Husák.

Jo,na toto téma

25. října 2013 v 13:41
jsem už tu dával anketu,které se doposud kromě mě (nebo mně?) nikdo nezúčastnil a nezahlasoval.Tak to můžete napravit.A zanedlouho ty volby vypuknou,tak budu přemýšlet,koho vybrat a zakroužkovat z toho velice mizivého výběru.Ale je škoda,že jsem neměl možnost se účastnit těch klasických voleb s jednotnou kandidátkou Národní fronty Čechů a Slováků,teď kvůli té sametové revoluci nevím,jak tehdy ty volební lístky vypadaly.Zamračený

A na

11. října 2013 v 21:44
www.volby.cz už jsou i seznamy všech kandidátů

Novou anketku

11. října 2013 v 2:49
dámMrkající,o volbách